1. Válku s mloky napsal
 
František Hrubín
Karel Čapek

10 úkolů