1. Prózou označujeme díla, která
 
mají podobu dramatu
nejsou napsaná ve verších, nejsou dramatem

10 úkolů