HLOUBKA: hlouka
ROZCHOD: rozcho
HOLUB: holu
POHLED: pohle
HROMÁDKA: hromáka
JESTŘÁB: jestřá
CHLÉB: chlé
PÁD: pá
DROZD: droz
TRUBKA: truka

 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2018 KamiNet