Zpět

audio: postup
 
 

Rozhodni, zda se jedná o zájmeno osobní, přivlastňovací nebo ukazovací – 1

1.
2. můj
3. ten
4. ta
5. tato
6. moje
7. ty
8. tvoje
9. svůj
10. on
        

Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet