Zpět

 

Barvy
Dny, měsíce
Ovoce, zelenina
Ve škole
 
Čísla 1
Čísla 2
 
Lidé
Hudba
Oblečení 1
Oblečení 2
 
Jídlo 1
Jídlo 2
Jídlo 3
Jídlo 4
V restauraci 1
V restauraci 2
 
Bydlení 1
Bydlení 2
Bydlení 3
Zde najdete procvičování slovní zásoby podle jednotlivých oblastí.
 
Slovíčka jsou uvedena ve dvou sloupcích vedle sebe. Jsou uvedena česky, vedle je může žák psát anglicky. Jedná se o nácvik psaní anglické slovní zásoby. Pro žáka se SPU je výhodné nejen, že může psát na počítači, ale i to, že po vypsání slovíček a vyhodnocení textu se mu objeví jeho verze v porovnání se správnou verzí. U nevyplněných slovíček se objeví jejich znění v angličtině, aby se je mohl naučit.
 
V tabulce se lze pohybovat tabulátorem nebo myší. K vyhodnocení testu slouží tlačítko „Hotovo“ nebo klávesa „Enter“.
 
Není vůbec nutné, aby žák vyplnil celý test. Záleží na Vás, jaké množství mu stanovíte. Můžete zde uplatnit individuální přístup v množství a i Vy můžete uznat slovíčko jako správné, pokud se jedná pouze o druh specifické dyslektické chyby.
 
A teď už jen něco na hraní. V testíku nazvaném HRA máte napsat na zobrazené klávesnici anglicky slovo, které se objeví česky. Jedná se o náhodně vybraná slova ze slovníku uvedeného na KamiNetu. Ale pozor!!! Testík procvičuje také vaši trpělivost. Vždy musíte chvíli počkat, než se objeví písmenko, které jste napsali, a teprve pak můžete pokračovat. Tento test procvičuje trpělivost a soustředění.
Zvířata 1
Zvířata 2
Zvířata 3
Zvířata 4
 
Moje tělo 1
Moje tělo 2
Nemoci 1
Nemoci 2
 
Zeměpis
Ve městě 1
Ve městě 2
Ve městě 3
Ve městě 4
 
Sport 1
Sport 2
Sport 3
 
Doprava 1
Doprava 2
 
Zájmena, příslovce 1
Zájmena, příslovce 2
 

 
    Náměty, dotazy, připomínky mi můžete poslat na


Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet