1. Který slovesný tvar vyjadřuje předpřítomný čas?
 
I lived
I have lived

10 úkolů