1. I ... my key. I can't find it.
 
have lost
lost

Doplň správný výraz!