1. ona pracuje každé pondělí
 
she works every Monday
she is working every Monday

10 úkolů