O autorce Na osobních stránkách autorky KamiNetu se můžete dozvědět více o jejím vzdělání či absolvovaných kurzech, seznámit se s její publikační činností.
Najdete zde ale také návody, jak pracovat s nápravnými cvičeními, i metodiku práce s KamiNetem.

Knihy autorky Knih pro děti od autorky KamiNetu a jejích spoluautorů začíná přibývat. Stává se z nich pomalu ucelený systém, který začíná od pomoci dítěti, když mu nejde výuka čtení a potřebuje se učit písmena, slabiky a slova (Fíovo čtení). Pokračuje pomocí dítěti, které špatně slyší tvrdé a měkké slabiky (Příběhy veverky Zrzinky). Ve třetí třídě nastupuje málo oblíbené učivo – vyjmenovaná slova. Proto vznikla kvarteta Vyjmenovaná slova hrou, se kterými si dítě spolu s dospělými může hrát a zároveň se učit.
Číst s porozuměním je důležitá dovednost, kterou procvičuje hned několik knížek. Začínat je vhodné Putováním klokánka Jumpíka, která je zaměřena na porozumění větě a předvídání dalšího textu. Pokračovat lze Životem rytíře, který je určený přednostně žákům 5. a 6. ročníků. Obsahuje náročnější krátké texty, které jsou doplněné mnoha úkoly, například na rozvoj slovní zásoby. Po Životě rytíře následuje kniha Není čert jako čert určená hlavně pro věk puberty. Nejobtížnější co do náročnosti je Astronomie bez dalekohledu, která pracuje s odbornými texty. Pokud tedy chcete učit porozumění textu, začínejte od těch jednodušších, abyste své dítě či žáka neodradili.
Více o výše uvedených knihách pro děti najdete zde. Informace o odborných publikacích autorky jsou uvedeny na jejích osobních stránkách.

Poruchy učení a KamiNet Zajímá vás, jak je KamiNet žákům se specifickými poruchami přizpůsoben? Pak základní informace naleznete zde.
 
Pokud vás zajímají odkazy na další autorčiny stránky, některé šikovné stránky se související tématiku, ale také na stránky s dalšími testy vhodnými pro žáky s dyslexií, klikněte sem.

Videa
Info o KamiNetu v televizi.
 

Dar dyslexie
Dokument o nelehkém životě dyslektiků a jejich uplatnění ve společnosti.
 

V roce 2010 se ČT1 věnovala celý týden tématu „poruchy učení“.
 

Školou bez překážek
Somatopedická společnost natočila dokument o poruchách učení.
 

Všechna práva vyhrazena © 2002–2022 KamiNet