Zvětšení taháku
 
audio: výklad    
Přísudekhledám sloveso
jmenný sloveso být, stát se + jméno (podstatné, přídavné, zájmeno, číslovka) Přj
slovesný jednoduchý = jen celý tvar jednoho slovesa (šel bych, četl jsi)
složený = fázové sloveso nebo způsobové sloveso:
začít, moci, přestat, muset, zůstat, smět, chtít, mít (povinnost) + infinitiv
Přs
Podmětkdo, co – otázka 1. pádu
Závisí na podstatném jméně? Ano!
Přívlastek jaký PK
Závisí na podstatném jméně? Ne!
Předmět pádové otázky: co, koho, čeho, komu, čemu, o kom, o čem, s kým, s čím PT
Příslovečné určení
místa kde, kam, odkud PUM
času kdy, odkdy, dokdy PUČ
podmínky kdy, za jaké podmínky PU podm.
způsobu jak, jakým způsobem PUZ
míry jak hodně PU míry
příčiny proč, z jaké příčiny PU příč.
účelu proč, za jakým účelem PU úč.
přípustky i přes jakou skutečnost PU příp.

Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet