Začátečníci: pravopis čtení

Pravopis: pravidla a testy
 
Skladba: věta jednoduchá
souvětí
Mluvnice: slovní druhy
podstatná jména
přídavná jména
zájmena
číslovky
slovesa
stupňování
 
Literatura: pojmy abecedně řazené
testy
historie chronologicky
testy
 
literární ukázky
výklad k ukázkám
 
Pokud vám zde chybí sloh, najdete ho na samostatných stránkách
https://kamizdat.kaminet.cz, které jsou určené jako metodika především učitelům.
 
Prázdniny jsou tady!
 
Náměty, dotazy, připomínky mi můžete poslat na

mapa stránek
Všechna práva vyhrazena © 2002–2024 KamiNet
 Výraznější barevné schéma stránekČmeliNet