Zpět

audio: postup
 
 

Přídavná jména – souhrnné cvičení

Přes plot se naklánějí větve sousedov jabloně. Nastal tepl podzim. Na modré obloze se objevil šediv mrak. Lovec šel po lvch stopách. Námořníci museli uposlechnout kapitánov rozkazy. Karel Čapek je znám spisovatel. Ciz jazyky zvládám jen s velkými obtížemi. Hověz polévku jsem nejedl už dlouho. Fotbalista předvedl ukázkov gól. Z višně zazníval jásav zpěv kosa. Přivítali nás Milanov přátelé. Kořist zůstala v sokolch spárech. Mezi českým králi vynikl Karel IV. Ryb šupiny prý nosí peníze. Do školy přivezli několik novch tabulí. Myslivcov boty bývají zablácené. Zlobiv chlapci utekli a schovali se. Napadl bíl sníh. Líbily se mi Bornov kresby v knize Mach a Šebestová. Orl hnízdo najdeme nejčastěji na strmé skále.


Špatně: Dobře: Hodnocení: %


 

 
Formulář k odeslání výsledku

Komu:  
Jméno odesílatele: Třída:
 
 
Čeština – zpět

Všechna práva vyhrazena © 2002–2021 KamiNet