Zpět

 

Pravidla:   Testy:  
Vyjmenovaná slova
 
Na těchto stránkách najdete základní pravidla českého pravopisu i jejich procvičení v testech.
 
Testy označené čísly jsou zaměřené na procvičení jedné dovednosti daného tématu. Žákům je možné testy pro snazší doplňování číst. Také je možná společná práce žáků s učitelem na jednom z testů s odůvodňováním pravopisu.
 
V souhrnných testech se prověřuje zvládnutí celého bloku pravopisných pravidel. Testy se náhodně generují, každý žák získá otevřením testu svou vlastní variantu.
 
Pod každým testem je vyhodnocovací okno s výpočtem úspěšnosti v procentech a formulář k zasílání výsledků na libovolnou e-mailovou adresu.
  L   M   P   S   V   Z
souhrnné procvičení

 
Koncovky podstatných jmen
 
 
 
rod mužský
rod ženský
rod střední
souhrnné procvičení

Koncovky přídavných jmen
 
 
 
tvrdá
měkká
přivlastňovací
souhrnné procvičení

Shoda podmětu s přísudkem
 
shoda
souhrnné procvičení
Předpony a předložky s, z
 
 
předložky s, z
předpony s, z
souhrnné procvičení

Velká písmena v názvech
velká písmena
Skupiny hlásek bě – pě – vě bě – pě – vě
 

 

Pokud potřebujete jiná než zde uvedená pravidla pravopisu nebo hledáte nějaké výjimky, můžete navštívit internetovou jazykovou příručku Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR – prirucka.ujc.cas.cz.

 
Čeština – zpět
 


Všechna práva vyhrazena © 2002–2019 KamiNet