Zpět

audio: postup
 
 

Vyjmenovaná slova – souhrnné cvičení

Vezmi svčku a postav ji na stůl. S barva je popelavě šedá. Chtěla bs být královnou? Bydlíme v rodinné vlce. Listy osky se stále chvějí. Straka ukradla blskavou ozdobu. Jdeme sbrat léčivé byliny. Kůň si poranil psk. K večeři budou lvance. Jarní vzduch byl nascený vůní květin. Zpěvák zpval oblíbené písně. Listy koptníku se podobají kopytu. Nezapomínejte si umýt srové ovoce. Vůz dostal na náledí smk. Jazček vah se vychýlil. Nakypři hlnu na záhoně. Tělo netopra se podobá myši. Přemsl byl český kníže. Jako občejně jdeš pozdě. Honzík je bstrý žák.


Špatně: Dobře: Hodnocení: %


 

 
Formulář k odeslání výsledku

Komu:  
Jméno odesílatele: Třída:
 
 
Čeština – zpět

Všechna práva vyhrazena © 2002–2022 KamiNet